company logo
01 лютого 2022, 18:11

Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні –березні 2020 року

 

У січні – березні 2020 року до Верховної Ради України надійшло 27,7 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на третину, або 9,6 тис., більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них комітетами Верховної Ради України опрацьовано 3 тис. листів, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України розглянуто 1,3 тис. звернень громадян.

До керівництва парламенту звернулися 482 особи, з них до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова – 195 осіб.

Із загальної кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли на адресу Верховної Ради України упродовж звітного періоду, 2,8 тис. – колективні, які підписали 82 тис. осіб.

У січні – березні 2020 року спостерігається тенденція до подальшого збільшення у пошті парламенту питомої ваги та кількості пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку: з 31 відсотка, або 5,6 тис., звернень, отриманих Верховною Радою України у січні – березні 2019 року, до 41 відсотка або 11,4 тис., у січні – березні 2020 року. У зв’язку з цим зменшилась питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих на адресу Верховної Ради України поштою та отриманих на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України, хоча їх загальна кількість, порівняно з відповідним періодом 2019 року, збільшилась: з 50 відсотків, або 9,1 тис. звернень, надісланих до парламенту поштою у січні – березні 2019 року, до 44 відсотків, або 12,2 тис., у січні – березні 2020 року та з 12 відсотків, або 2,0 тис., отриманих на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України у січні – березні 2019 року, до 8 відсотків, або 2,3 тис., у січні – березні 2020 року. Сталою залишилися питома вага пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих засобами телефонного зв’язку, – 3 відсотки, через органи влади та які надійшли від інших органів, установ та організацій – по 1 відсотку.

Упродовж січня – березня 2020 року громадянами у системі «Електронні петиції» на офіційному веб-порталі Верховної Ради України було ініційовано 300 електронних повідомлень. З них 99 електронних повідомлень Відділом з питань звернень громадян після їхньої перевірки на відповідність вимогам до електронної петиції, визначеним законом, було оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 213 електронних повідомлень було відхилено.

З початку року на особистому прийомі у Верховній Раді України отримано 2257 (+222) пропозицій, заяв і скарг громадян.

Відповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, впродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 169959 виборців, розглянуто 42386 письмових звернень, проведено 8057 особистих прийомів та 7912 зустрічей з виборцями.

Аналіз статистичних даних у розрізі регіонів свідчить про збільшення кількості пропозицій, заяв і скарг громадян до Верховної Ради України, які надійшли упродовж січня – березня 2020 року з м. Києва – 7,1 тис. (+3,5 тис.), Київської – 2,3 тис. (+882), Одеської – 1,4 тис. (+847), Запорізької – 1,5 тис. (+766), Вінницької – 1,2 тис. (+735), Донецької – 1,1 тис. (+725), Харківської – 4,3 тис. (+530) областей. Водночас дещо зменшилася кількість звернень громадян, які надійшли з Полтавської – 746 (-581), Луганської – 180 (-77), Кіровоградської – 197 (-52), Івано-Франківської – 249 (-27) областей.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, переважали заяви та скарги від пенсіонерів – 6,8 тис., державних службовців – 2 тис., працівників бюджетної сфери – 1,9 тис., робітників – 1,8 тис., підприємців – 1,6 тис., безробітних – 1,5 тис., пенсіонерів з числа військовослужбовців – 1,2 тис., військовослужбовців – 941, журналістів – 930, селян – 588, служителів релігійних організацій – 546, здобувачів освіти – 506. Із загальної кількості громадян, які у своїх зверненнях до парламенту зазначили соціальну категорію, 2,5 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян отримано від учасників АТО/ООС, 2,1 тис. – від осіб з інвалідністю I-III груп, 1,7 тис. – від учасників бойових дій, 1,6 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 1,5 тис. – від ветеранів праці, 1,0 тис. – від багатодітних сімей, 949 – від ветеранів військової служби, 649 – від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 20,5 тис. – від громадян, категорію яких не визначено.

З початку року у зверненнях громадян до Верховної Ради України було порушено 57,4 тис. питань, що на 20,6 тис. питань більше, ніж за аналогічний період 2019 року. 40 відсотків з них становили питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. У цьому тематичному блоці спостерігається помітне збільшення кількості скарг на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством: з 4,8 тис. у січні – березні 2019 року до 10 тис. у січні – березні 2020 року, та пропозицій про зміни в правоохоронному законодавстві: з 219 у першому кварталі 2019 року до 1,5 тис. у першому кварталі 2020 року. Натомість майже вдвоє, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зменшилась кількість скарг на дії працівників органів прокуратури: з 4,1 тис. до 3,2 тис. та скарг на судові рішення і вироки, тяганину в судах та дії суддів: з 1,2 тис. до 864.

Аналіз статистичних даних засвідчив збільшення у два рази порівняно з січнем – березнем 2019 року у пошті Верховної Ради України кількості відгуків, що стосувалися діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України: з 3,4 тис., або 9,1 відсотка від загальної кількості, парламентської кореспонденції у першому кварталі 2019 року до 6,9 тис., або 11,9 відсотка, у першому кварталі 2020 року. Переважну більшість з яких склали відгуки про діяльність Верховної Ради України, парламентських комітетів – 3,5 тис., або 54 відсотки від загальної кількості, питань цього тематичного спрямування, народних депутатів України – 428, або 8 відсотків.

У звітному періоді до парламенту надійшло 4,5 тис. пропозицій, заяв і скарг з питань соціальної політики та соціального захисту населення, з яких кожне четверте звернення – це пропозиції до законодавства, кількість яких у січні – березні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, збільшилася вдвоє. Актуальними залишаються також питання призначення, перерахунку, виплати трудової, соціальної пенсії – 962, або 21 відсоток від загальної кількості питань соціального спрямування, прохання про сприяння у наданні матеріальної допомоги – 438, або 10 відсотків.

Активне обговорення громадськістю та експертами майбутньої моделі та способу функціонування в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення призвело до збільшення у чотири рази надходження на адресу Верховної Ради України у січні – березні 2020 року кількості пропозицій, заяв і скарг з питань аграрної політики і земельних відносин: з 777, або 2,1 відсотка від загальної кількості парламентської кореспонденції, у січні – березні 2019 року до 3,3 тис., або 5,7 відсотка, у січні – березні 2020 року.

Аналіз статичних даних засвідчив про збільшення у 2,7 разу у пошті парламенту кількості пропозицій, заяв і скарг громадян з питань праці і заробітної плати, 40 відсотків з них містить пропозиції про зміни у трудовому законодавстві.

Не втрачають своєї актуальності у пошті Верховної Ради України й звернення з питань охорони здоров’я, яких у першому кварталі 2020 року надійшло на адресу парламенту 2,6 тис. Кожне друге звернення цього тематичного спрямування – це заяви і скарги громадян щодо дій та бездіяльності працівників охорони здоров’я, неналежного ставлення до хворих.

До Верховної Ради України продовжують надходити звернення з питань діяльності органів місцевого самоврядування – 2267; фінансової та митної політики – 1640; комунального господарства – 1497; житлової політики – 1165; охорони праці та промислової безпеки – 914; діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин – 912; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 881; діяльності центральних органів виконавчої влади – 815; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 738; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 695 тощо.

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, в яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, до правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

Відділ з питань звернень громадян

Апарату Верховної Ради України