company logo
01 лютого 2022, 18:12

Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні –червні 2020 року

  

У січні – червні 2020 року до Верховної Ради України надійшло 56 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 23,6 тис., або майже на три чверті, більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них комітетами Верховної Ради України опрацьовано 7,1 тис. листів, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України розглянуто 2,2 тис. звернень громадян.

До керівництва парламенту звернулися 862 особи, з них до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова – 371 особа.

Із загальної кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли на адресу Верховної Ради України упродовж звітного періоду, 6,4 тис. – колективні, які підписали 321,3 тис. осіб.

У січні – червні 2020 року спостерігається тенденція до подальшого збільшення у пошті парламенту питомої ваги та кількості пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку: з 30 відсотків, або 9,7 тис., звернень, отриманих Верховною Радою України у січні – червні 2019 року, до 46 відсотків, або 25,7 тис., у січні – червні 2020 року. Як результат зменшилася питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих на адресу Верховної Ради України поштою, хоча їх загальна кількість, порівняно з відповідним періодом 2019 року, дещо збільшилась: з 50 відсотків, або 16 тис., звернень у січні – червні 2019 року до 41 відсотка, або 23 тис., у січні – червні 2020 року. На особистому прийомі у Верховній Раді України отримано 2279 (-1793) пропозицій, заяв і скарг громадян, засобами телефонного зв’язку – 1,2 тис., через органи влади – 2,8 тис..

Упродовж першого півріччя 2020 року громадянами у системі «Електронні петиції» на офіційному веб-порталі Верховної Ради України ініційовано 638 електронних повідомлень. З них 194 електронних повідомлення Управлінням з питань звернень громадян після їх перевірки на відповідність вимогам до електронної петиції, визначеним законом, було оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-порталі Верховної Ради України. 445 електронних повідомлень було відхилено.

Відповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, впродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 39525 виборців, розглянуто 13314 письмових звернень, проведено 2289 особистих прийомів та 2393 зустрічі з виборцями.

Аналіз статистичних даних у розрізі регіонів свідчить про збільшення кількості пропозицій, заяв і скарг громадян до Верховної Ради України, які надійшли упродовж січня – червня 2020 року з переважної більшості областей України, зокрема, з м. Києва – 12,6 тис. (+5,4 тис.), Одеської – 5,5 тис. (+3,9 тис.), Київської – 4,9 тис. (+2,5 тис.), Запорізької – 2,7 тис. (+1,4 тис.), Донецької – 2,1 тис. (+1,4 тис.), Дніпропетровської – 2,7 тис. (+1,0 тис.), Вінницької – 1,8 тис. (+1,0 тис.) областей. Водночас дещо зменшилася кількість звернень громадян, які надійшли з Полтавської – 1,6 тис. (-688), Луганської – 421 (-55) та Івано-Франківської – 490 (-3) областей.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, переважали заяви та скарги від пенсіонерів – 12,1 тис., робітників та працівників бюджетної сфери – по 2,8 тис., підприємців – 2,7 тис., безробітних – 2,4 тис., державних службовців – 2,3 тис., військовослужбовців – 1,7 тис., пенсіонерів із числа військовослужбовців – 1,6 тис., селян – 1,2 тис., служителів релігійних організацій та журналістів – по 1,1 тис., здобувачів освіти – 864. Із загальної кількості громадян, які у своїх зверненнях до парламенту зазначили соціальну категорію, 3,9 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян отримано від осіб з інвалідністю I-III груп, 3,0 тис. – від ветеранів праці, 2,8 тис. – від учасників АТО/ООС, 2,2 тис. – від дітей війни, по 2,1 тис. – від учасників бойових дій та учасників війни, 1,8 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 1,2 тис. – від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, по 1,1 тис. – від багатодітних сімей та ветеранів військової служби, 44,4 тис. – від громадян, категорію яких не визначено.

У першому півріччі 2020 року у зверненнях громадян до Верховної Ради України було порушено 113,7 тис. питань, що майже на 50 тис. питань більше, ніж за аналогічний період 2019 року. 40,4 відсотка з них становили питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. У цьому тематичному блоці спостерігається суттєве збільшення кількості та питомої ваги скарг на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством: з 7,3 тис., або 32 відсотків загальної кількості, листів на правоохоронну тематику у січні – червні 2019 року до 19,2 тис., або 47 відсотків, у січні – червні 2020 року; пропозицій про зміни в правоохоронному законодавстві: з 614, або трьох відсотків від загальної кількості, листів з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації у першому півріччі 2019 року до 6,7 тис., або 16 відсотків, за аналогічний період 2020 року. Водночас, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зменшилася кількість скарг на судові рішення і вироки, тяганину в судах та невиконання судових рішень: з 2,5 тис. у січні – черні  2019 року до 1,9 тис. у січні – червні 2020 року; звернень щодо прийняття до громадянства, припинення та виходу із громадянства: з 769 у січні – червні 2019 року до 252 у січні – червні 2020 року.

У звітному періоді до Верховної Ради України надійшло 11,3 тис. звернень з питань діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, що становить 9,9 відсотка загальної кількості парламентської кореспонденції та майже удвоє більше порівняно з січнем – червнем 2019 року (6,9 тис. та 10,9 відсотка відповідно). Переважну більшість з них становлять відгуки про діяльність Верховної Ради України, парламентських комітетів – 5 тис., або 47 відсотків від загальної кількості питань цього тематичного спрямування, народних депутатів України – 806, або вісім відсотків.

У першому півріччі 2020 року до парламенту надійшло 8,5 тис. пропозицій, заяв і скарг з питань соціальної політики та соціального захисту населення, з яких кожне четверте звернення – це прохання про призначення, перерахунок та виплату трудової, соціальної пенсії, а також пропозиції про зміни в законодавстві, кількість яких у січні – червні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, збільшилася майже втроє (з 725 у січні – червні 2019 року до 2 тис. у січні – червні 2020 року). Актуальними залишаються також прохання щодо сприяння у наданні матеріальної допомоги – 763, або дев’ять відсотків від загальної кількості питань соціального спрямування, питання державної соціальної політики – 696, або дев’ять відсотків, отримання соціальних виплат, субсидій – 632, або вісім відсотків.

Аналіз статичних даних засвідчив про збільшення у пошті парламенту з 1,3 тис. у січні – червні 2019 року до 7,5 тис. у січні – червні 2020 року кількості пропозицій, заяв і скарг громадян із питань діяльності органів місцевого самоврядування, в яких дописувачі висловлювали невдоволення діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

У першому півріччі 2020 року на адресу парламенту надійшло 4,7 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян з питань охорони здоров’я, кожне друге звернення цього тематичного спрямування – це заяви і скарги громадян щодо дій та бездіяльності працівників охорони здоров’я, неналежного ставлення до хворих.

Як свідчить аналіз статичних даних у пошті парламенту, у 2,4 разу збільшилася кількість пропозицій, заяв і скарг громадян із питань праці і заробітної плати: з 1,9 тис., або трьох відсотків загальної кількості парламентської кореспонденції, у січні – червні 2019 року до 4,6 тис., або 4,1 відсотка, у січні – червні 2020 року. Кожне третє звернення на дану тематику стосувалося організації та охорони праці, дотримання роботодавцем законодавства про працю, а кожне четверте містило пропозиції про зміни у трудовому законодавстві.

Активне обговорення громадськістю та експертами майбутньої моделі та способу функціонування в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, а також змісту ухваленого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», призвело до збільшення у 3,2 разу надходження на адресу Верховної Ради України у першому півріччі 2020 року кількості пропозицій, заяв і скарг з питань аграрної політики і земельних відносин: з 1,2 тис., або двох відсотків від загальної кількості парламентської кореспонденції, у січні – червні 2019 року до 4,1 тис., або 3,6 відсотка, у січні – червні 2020 року.

До Верховної Ради України продовжують надходити звернення з питань комунального господарства – 3,7 тис.; фінансової та митної політики – 3,5 тис.; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 2,5 тис.; житлової політики – 2,1 тис.; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 2 тис.; діяльності центральних органів виконавчої влади – 1,7 тис. тощо.

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, в яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, до правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

 

 

      Управління з питань звернень громадян

      Апарату Верховної Ради України