company logo
01 лютого 2022, 18:12

Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні –вересні 2020 року

 

У січні – вересні 2020 року до Верховної Ради України надійшло понад 81 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 34,6 тис., або в 1,7 разу, більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них комітетами Верховної Ради України опрацьовано 10,3 тис. листів, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України розглянуто 3,5 тис. звернень громадян.

Із загальної кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли на адресу Верховної Ради України упродовж звітного періоду, 9,5 тис. – колективні, які підписали 456,9 тис. осіб.

У січні – вересні 2020 року спостерігається тенденція до подальшого збільшення у пошті парламенту питомої ваги та кількості пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку: з 29 відсотків, або 13,2 тис., звернень, отриманих Верховною Радою України у січні – вересні 2019 року, до 47 відсотків, або 37,8 тис., у січні – вересні 2020 року. У зв’язку з цим зменшилася питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих на адресу Верховної Ради України поштою, хоча їх загальна кількість, порівняно з відповідним періодом 2019 року, збільшилася: з 51 відсотка, або 23,6 тис., звернень у січні – вересні 2019 року, до 42 відсотків, або 34,4 тис., у січні – вересні 2020 року. Через органи влади надійшло – 3,4 тис., на особистому прийомі у Верховної Ради України – 2,3 тис., засобами телефонного зв’язку – 1,7 тис..

Упродовж звітного періоду громадянами у системі «Електронні петиції» на офіційному веб-порталі Верховної Ради України ініційовано 916 електронних повідомлень, з яких 285 електронних повідомлень після їх перевірки на відповідність вимогам електронної петиції, визначеним законом, Управлінням з питань звернень громадян оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Відповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, впродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 258738 виборців, розглянуто 81678 письмових звернень, проведено 17448 особистих прийомів та 17025 зустрічей з виборцями.

Аналіз статистичних даних щодо регіонів свідчить про збільшення кількості пропозицій, заяв і скарг громадян до Верховної Ради України, які надійшли упродовж січня – вересня 2020 року з переважної більшості регіонів України, зокрема, з м. Києва – 20,8 тис. (+10,4 тис.), Одеської – 6,6 тис. (+4,4 тис.), Київської – 6,7 тис. (+3,5 тис.), Дніпропетровської – 4,5 тис. (+2,2 тис.), Донецької – 3,1 тис. (+2,0 тис.), Запорізької – 3,8 тис. (+2,0 тис.), Львівської – 2,9 тис. (+1,2 тис.), Миколаївської – 1,6 тис. (+1,1 тис.) областей. Водночас дещо зменшилася кількість звернень громадян, які надійшли з Харківської – 8,1 тис. (-1,0 тис.) та Полтавської – 2,3 тис. (-453) областей.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, переважали заяви та скарги від пенсіонерів – 16,2 тис., підприємців – 4,7 тис., військовослужбовців – 4,5 тис., робітників – 3,9 тис., працівників бюджетної сфери – 3,6 тис., державних службовців – 3,5 тис., безробітних – 3,4 тис., пенсіонерів із числа військовослужбовців – 2,6 тис., здобувачів освіти – 2,1 тис., селян – 1,7 тис., журналістів та служителів релігійних організацій – по 1,2 тис. Із загальної кількості громадян, які у своїх зверненнях до парламенту зазначили соціальну категорію, 6,5 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян отримано від осіб з інвалідністю I-III груп, 3,9 тис. – від ветеранів праці, 3,5 тис. – від учасників АТО/ООС, 2,8 тис. – від учасників бойових дій, 2,7 тис. – від дітей війни, 2,6 тис. – від учасників війни, 2,4 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 2,0 тис. – від ветеранів військової служби, 1,8 тис. – від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1,4 тис. – від багатодітних сімей, 63,7 тис. – від громадян, категорію яких не визначено.

У січні – вересні 2020 року у зверненнях громадян до Верховної Ради України порушено 162 тис. питань, що майже на 70 тис. більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Понад 40 відсотків питань, порушених громадянами у своїх зверненнях до парламенту, становили питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. У цьому тематичному блоці спостерігається помітне збільшення кількості та питомої ваги скарг на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством: з 11,4 тис., або 36 відсотків загальної кількості листів на правоохоронну тематику у січні – вересні 2019 року до 27,1 тис., або 43 відсотків, у січні – вересні 2020 року; пропозицій про зміни в правоохоронному законодавстві: з трьох відсотків загальної кількості, листів з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації у січні – вересні 2019 року до 9,3 тис., або 15 відсотків, за аналогічний період 2020 року. Також у пошті парламенту втроє збільшилася кількість питань щодо діяльності органів юстиції, нотаріату та реєстрації актів цивільного стану (з 487 у січні – вересні 2019 року до 1,6 тис. у січні – вересні 2020 року). Водночас порівняно з аналогічним періодом 2019 року вдвічі зменшилася питома частка скарг на дії працівників органів прокуратури: з 26 відсотків загальної кількості листів на правоохоронну тематику у січні – вересні 2019 року до 13 відсотків, у січні – вересні 2020 року, хоча їхня кількість у звітному періоді збільшилася до 8,5 тис. (+417). Кількість скарг на дії суддів, судові рішення і вироки, тяганину в судах зменшилася з дев’яти відсотків у січні – вересні 2019 року до чотирьох відсотків у січні – вересні 2020 року. У три рази зменшилася питома частка звернень щодо виконання судових рішень: з шести відсотків загальної кількості, листів з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації у січні – вересні 2019 року до двох відсотків упродовж аналогічного періоду 2020 року та учетверо щодо прийняття до громадянства, припинення та виходу із громадянства: з чотирьох відсотків у січні – вересні 2019 року до одного відсотка у січні – вересні 2020 року.

У звітному періоді до Верховної Ради України надійшло 15,6 тис. звернень з питань діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, що становить 9,7 відсотка загальної кількості парламентської кореспонденції та в 1,5 разу більше порівняно з січнем – вереснем 2019 року (10,5 тис. та 11,4 відсотка відповідно). Аналіз змісту листів цього тематичного спрямування засвідчив, що у кожному другому з них йдеться про діяльність Верховної Ради України та парламентських комітетів – 7,3 тис. Як і упродовж минулого періоду у січні – вересні 2020 року дев’ять відсотків пошти парламенту з питань діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України становлять відгуки про діяльність народних депутатів України.

У звітному періоді порівняно з січнем – вереснем 2019 року збільшилася кількість пропозицій, заяв і скарг, адресованих Верховній Раді України з питань соціальної політики та соціального захисту населення: з 11,4 тис. у січні – вересні 2019 року до майже 13 тис. у січні – вересні 2020 року, з яких майже кожне четверте – це прохання про призначення, перерахунок та виплату трудової, соціальної пенсії, а також пропозиції про зміни в соціальному законодавстві, кількість яких у січні – вересні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року збільшилася вдвічі (з 1,2 тис. у січні – вересні 2019 року до 2,5 тис. у січні – вересні 2020 року). Актуальними залишаються також прохання про отримання соціальних виплат, субсидій – 1,5 тис., або 12 відсотків загальної кількості питань, соціального спрямування, щодо сприяння у наданні матеріальної допомоги – 1,2 тис., або 10 відсотків.

Аналіз статичних даних парламентської кореспонденції свідчить про збільшення з 6 тис., або 2,6 відсотка у січні – вересні 2019 року до 8,4 тис., або 5,2 відсотка у січні – вересні 2020 року, кількості та питомої ваги пропозицій, заяв і скарг громадян з питань діяльності органів місцевого самоврядування, в яких дописувачі висловлювали невдоволення діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

До Верховної Ради України продовжують надходити звернення з питань охорони здоров’я – 8 тис.; комунального господарства – 6,4 тис.; праці і заробітної плати – 5,4 тис.; фінансової та митної політики – 5,3 тис.; аграрної політики і земельних відносин – 4,9 тис.; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 3,7 тис.; діяльності центральних органів виконавчої влади – 3,7 тис.; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 2,9 тис..

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, в яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, до правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

 

      Управління з питань звернень громадян

      Апарату Верховної Ради України