company logo
01 лютого 2022, 18:12

Про звернення громадян до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у 2020 році

 

У 2020 році до Верховної Ради України надійшло майже 118 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 39,7 тис., або в 1,5 разу, більше, ніж у 2019 році. З них комітетами Верховної Ради України опрацьовано 14,4 тис. листів, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України розглянуто 5,2 тис. звернень громадян.

До керівництва парламенту звернулися майже 1,7 тис. осіб, з яких до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова – 721 особа.

Із загальної кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли на адресу Верховної Ради України, 13,3 тис. – колективні, які підписали 633,1 тис. осіб.

Упродовж останніх трьох років в пошті парламенту спостерігається тенденція до подальшої зміни співвідношення кількості звернень за ознакою надходження. Так, у 2020 році збільшилася питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку (з 30 відсотків у 2019 році до 46 відсотків у 2020 році). Водночас дещо зменшилася питома вага звернень надісланих поштою (з 46 відсотків у 2019 році до 45 відсотків у 2020 році), поданих громадянами на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України (з 15 відсотків у 2019 році до 2 відсотків у період з 1 січня 2020 року до 12 березня 2020 року – початку дії карантинних обмежень) та одержаних засобами телефонного зв’язку (з 3 відсотків у 2019 році до 2 відсотків у 2020 році). Натомість збільшилася частка листів одержаних від органів влади (з 2 відсотків у 2019 році до 4 відсотків у 2020 році).

У 2020 році громадянами у системі "Електронні петиції" на офіційному веб-порталі Верховної Ради України ініційовано 1151 (-556) електронне повідомлення, з яких 366 (-364) після їх перевірки на відповідність вимогам до електронної петиції, визначеним законом, Управлінням з питань звернень громадян оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Протягом звітного періоду чотири електронні петиції набрали необхідну кількість голосів на свою підтримку та були розглянуті відповідно до порядку, передбаченого главою 36 Регламенту Верховної Ради України.

У період з 1 січня до 12 березня 2020 року – початку дії карантинних обмежень – на особистому прийомі у Верховній Раді України отримано 2300 пропозицій, заяв і скарг громадян.

Відповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, упродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 445711 виборців, розглянуто 123494 письмових звернення, проведено 23694 особистих прийоми та 24289 зустрічей з виборцями.

Упродовж 2020 року до місцевих рад, їх виконавчих органів звернулися майже 2,6 млн громадян, що на 1,2 млн менше, ніж у 2019 році. На особистому прийомі побували 942 тис. осіб, що вдвічі менше, ніж у 2019 році. За цей період у регіонах одержано майже 121 тисячу колективних звернень, їх підписали 1,5 млн осіб. Загалом минулого року у зверненнях громадян до органів місцевого самоврядування порушено 2,7 млн питань, що на 1,2 млн менше, ніж у 2019 році.

Аналіз статистичних даних щодо регіонів свідчить про збільшення кількості пропозицій, заяв і скарг громадян до Верховної Ради України, що надійшли упродовж 2020 року з переважної більшості областей України і столиці, зокрема, з міста Києва отримано 29,4 тис. (+9,3 тис.), Одеської – 10,1 тис. (+5,7 тис.), Київської – 8,1 тис. (+2,8 тис.), Донецької – 4,5 тис. (+2,6 тис.), Дніпропетровської – 6,0 тис. (+2,5 тис.), Запорізької – 5,0 тис. (+2,3 тис.), Волинської – 2,6 тис. (+2,2 тис.), Черкаської – 4,7 тис. (+1,5 тис.), Хмельницької – 2,6 тис. (+1,5 тис.) областей. Водночас дещо зменшилася кількість звернень громадян, що надійшли з Львівської – 4,4 тис. (-720), Харківської – 12,1 тис. (-215) областей.

Серед авторів звернень, які зазначили своє соціальне становище, переважали заяви та скарги від пенсіонерів – 20,9 тис., підприємців – 7,1 тис., робітників – 4,9 тис., працівників бюджетної сфери – 4,8 тис., військовослужбовців – 4,6 тис., безробітних – 4,4 тис., державних службовців – 4,1 тис., здобувачів освіти – 3,6 тис., пенсіонерів із числа військовослужбовців – 3,3 тис., селян – 1,8 тис., журналістів – 1,5 тис. Із загальної кількості громадян, які у своїх зверненнях до парламенту зазначили соціальну категорію, 10,1 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян отримано від осіб з інвалідністю I-III груп, по 4,8 тис. – від учасників АТО/ООС; ветеранів праці, 4,2 тис. – від учасників бойових дій, 3,8 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 3,4 тис. – від учасників війни, 3,1 тис. – від дітей війни, 3,0 тис. – від осіб з інвалідністю внаслідок війни, 2,5 тис. – від ветеранів військової служби, 2,2 тис. – від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 2,1 тис. – від дітей з інвалідністю з дитинства.

У 2020 році у зверненнях громадян до Верховної Ради України порушено майже 222 тис. питань, 83,4 тис., або 37,6 відсотка з яких – питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. Серед звернень цього тематичного спрямування 40 відсотків склали заяви і скарги на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством, 18 відсотків – пропозиції про внесення змін до правоохоронного законодавства, 13 відсотків – скарги на дії працівників органів прокуратури, 5 відсотків – на дії суддів, судові рішення і вироки, тяганину в судах, 4 відсотки – на порушення законодавства про звернення громадян, 3 відсотки – звернення щодо виконання судових рішень.

Упродовж звітного періоду до Верховної Ради України надійшло 21,3 тис. звернень з питань діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, що становить 9,6 відсотка загальної кількості парламентської кореспонденції. Кожен другий лист на цю тематику стосувався діяльності Верховної Ради України та парламентських комітетів, кожен десятий – суспільно-політичних подій у країні та за кордоном, роботи народних депутатів України.

Введення в дію другого етапу медичної реформи, покликаного змінити систему фінансування закладів вторинної та третинної ланок надання медичної допомоги, яке співпало з пандемією COVID-19, стало поштовхом для нового сприйняття дописувачами медичної галузі та рівня довіри до неї з боку громадськості. У зв’язку з цим кількість пропозицій, заяв і скарг громадян з питань охорони здоров’я, поданих до Верховної Ради України у 2020 році, збільшилася втричі – з 6,6 тис. у 2019 році до 19,7 тис. у 2020 році, випередивши питання соціального захисту. Майже кожне друге звернення цього тематичного спрямування містило пропозиції про внесення змін до законодавства про охорону здоров’я, майже кожне третє складали скарги щодо дій та бездіяльності працівників охорони здоров’я, неналежного ставлення до хворих, а кожне десяте стосувалося організації роботи лікувально-профілактичних закладів.

Уперше впродовж останніх п'яти років у минулому році у пошті Верховної Ради України зменшилася кількість та питома вага пропозицій, заяв і скарг з питань соціальної політики та соціального захисту населення: з 10,3 тис., або 10,5 відсотка загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян у 2016 році, 15,6 тис., або 9,5 відсотка, у 2017 році, 21,5 тис., або 12,1 відсотка, у 2018 році, 22 тис., або 13,8 відсотка, у 2019 році до 18,3 тис., або 8,2 відсотка, у 2020 році. Як і в попередні роки, кожне п'яте звернення стосувалося пенсійного забезпечення або містило пропозиції про необхідність внесення змін до соціального законодавства. 13 відсотків – прохання про сприяння в отриманні соціальних виплат, субсидій, 10 відсотків – в наданні матеріальної допомоги, 9 відсотків – звернення, що стосувалися соціального захисту учасників та постраждалих внаслідок АТО, внутрішньо переміщених осіб.

У 2020 році до Верховної Ради України продовжували надходити звернення з питань фінансової, податкової, митної політики – 8,3 тис.; комунального господарства – 8,0 тис.; праці та заробітної плати – 7,4 тис.; аграрної політики і земельних відносин – 7,2 тис.; діяльності центральних органів виконавчої влади – 5,4 тис.; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – по 4,2 тис., житлової політики – 3,6 тис.

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, у яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, до правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

 

 

Управління з питань звернень громадян

Апарату Верховної Ради України