company logo
01 лютого 2022, 18:14

Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні - вересні 2021 року

 

У звітному періоді до Верховної Ради України надійшло 258,6 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 154,5 тис., або в 2,5 разу більше, ніж у січні – вересні 2020 року. З них 163,4 тис. опрацьовано працівниками Управлінням з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України

До керівництва парламенту звернулися 935 осіб, з них до Голови Верховної Ради України – 492 особи.

Народним депутатам України у звітному періоді направлено 80,5 тис. адресованих їм пропозицій, заяв і скарг громадян, що у 3,5 разу більше, ніж у січні – вересні 2020 року.

У січні – вересні 2021 року до Верховної Ради України надійшло 29661 колективне звернення, яке підписали майже 102 млн осіб. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість колективних звернень зросла втричі, становили їх, переважно, звернення віруючих Української православної церкви, які стосувалися окремих аспектів охорони здоров'я та ідентифікації особи.

У звітному періоді у пошті парламенту збільшилася кількість та питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку: з 37,8 тис., або 47 відсотків загальної кількості кореспонденції Верховної Ради України у січні – вересні 2020 року до 127,5 тис., або 49 відсотків у січні – вересні 2021 року; надісланих поштою – з 34,4 тис., або 42 відсотків загальної кількості листів у січні – вересні 2020 року до майже 123 тис., або 48 відсотків у січні – вересні 2021 року. Водночас зменшилася кількість та питома вага пропозицій, заяв і скарг, одержаних від органів влади: з 3,4 тис., або 4 відсотків загальної кількості у січні – вересні 2020 року, до 2 тис., або 1 відсотка у січні – вересні 2021 року. Також з 2 відсотків у січні – вересні 2020 року до 1 відсотка у січні – вересні 2021 року зменшилася питома вага звернень, надісланих засобами телефонного зв’язку, проте їх кількість збільшилася з 1735 звернень до 3004. Сталою залишилася питома вага пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли від інших органів, установ та організацій, – 1 відсоток.

У січні – вересні 2021 року громадянами у системі "Електронні петиції" на офіційному веб-порталі Верховної Ради України ініційовано 602 (-314) електронних повідомлення, з яких 186 (-99) після їх перевірки на відповідність вимогам до електронної петиції, визначеним законом, Управлінням з питань звернень громадян оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Відповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, впродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 236853 виборці, розглянуто 95656 письмових звернень, проведено 16446 особистих прийомів та 16895 зустрічей з виборцями.

Аналіз кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, які у січні – вересні 2021 року надійшли до Верховної Ради України з регіонів, засвідчив про зростання їх кількості з кожної області України включно зі столицею. Зокрема, найбільше, порівняно з січнем – вереснем 2020 року, зросла кількість звернень з м. Києва – 64,9 тис. (+44,1 тис.), Харківської – 24,9 тис. (+16,8 тис.), Полтавської – 16,7 тис. (+14,4 тис.), Дніпропетровської – 18,9 тис. (+14,4 тис.), Сумської – 9,3 тис. (+7,9 тис.), Донецької – 10,7 тис. (+7,6 тис.), Миколаївської – 8,5 тис. (+6,9 тис.), Херсонської – 8,1 тис. (+6,8 тис.), Одеської – 13,4 тис. (+6,8 тис.), Київської – 13,4 тис. (+6,7 тис.), Черкаської – 9,3 тис. (+6,6 тис.), Львівської – 7,7 тис. (+4,7 тис.) областей.

Із загальної кількості авторів звернень, які зазначили своє соціальне становище, переважали заяви та скарги пенсіонерів – 35,2 тис., робітників – 24,6 тис., підприємців – 17,6 тис., безробітних – 15,1 тис., здобувачів освіти – 13,2 тис., журналістів – 11 тис., працівників бюджетної сфери – 7,2 тис., служителів релігійних організацій – 5,4 тис., пенсіонерів з числа військовослужбовців – 3,6 тис., державних службовців – 3,1 тис., селян – 1,4 тис. Серед громадян, які вказали свою соціальну категорію, 15,3 тис. звернень отримано від осіб з інвалідністю I-III груп, 12,4 тис. – від дітей з інвалідністю з дитинства, 8,3 тис. – від дітей, 7,6 тис. – від учасників АТО/ООС, 7,1 тис. – від учасників бойових дій, 6,1 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 5,6 тис. – від ветеранів праці, 5,5 тис. – від осіб з інвалідністю внаслідок війни, 4,5 тис. – від багатодітних сімей.

У січні – вересні 2021 року у зверненнях громадян до Верховної Ради України порушено 464,3 тис. питань, що у 2,8 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року. З них 182,5 тис., або 39,3 відсотки склали питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. Серед звернень даного тематичного спрямування 82,5 тис. становлять пропозиції про зміни в правоохоронному законодавстві, скарги на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством – 29,4 тис., працівників органів прокуратури – 13,3 тис., судові рішення і вироки, тяганину в судах та дії суддів – 13 тис.

З-поміж інших актуальних питань, які турбували авторів звернень, переважали питання охорони здоров'я – 39,9 тис., що майже у п'ять разів більше порівняно з січнем – вереснем 2020 року. Третину питань цього тематичного спрямування складають скарги щодо дій та бездіяльності працівників охорони здоров'я, неналежного ставлення до хворих – 11,5 тис., кожне четверте звернення з цього блоку містить пропозиції про внесення змін до законодавства про охорону здоров’я – 10,1 тис. Не втратили своєї актуальності й звернення щодо сприяння у забезпеченні засобами лікування – 3,2 тис., скарги на відмову в проведенні безоплатного лікування – 1,8 тис., на роботу лікувально-профілактичних закладів – 1,4 тис., вартості медичних послуг і страхування – 951, цін на ліки та лікарські засоби – 907.

У січні – вересні 2021 року до Верховної Ради України надійшло 37,7 тис. звернень з питань соціальної політики, соціального захисту населення, що майже втричі більше порівняно з аналогічним періодом у 2020 році. Зміст парламентської кореспонденції на соціальну тематику свідчить, що 8,1 тис. складають пропозиції про необхідність внесення змін до соціального законодавства, прохання про надання матеріальної допомоги – 7,9 тис., звернення з питань пенсійного забезпечення – 4,9 тис., державної соціальної політики – 4,4 тис., скарги на дії та бездіяльність працівників органів соціального захисту населення та Пенсійного фонду України – 2,5 тис., прохання про сприяння у наданні пільг особам, які мають на це право, – 2,3 тис., отримання соціальних виплат, субсидій – 2,2 тис.

У зв'язку з масовим надходженням колективних звернень віруючих Української православної церкви щодо незгоди з ухваленням Верховною Радою України Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", у пошті парламенту у 18 разів збільшилася кількість питань щодо діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин – 23,1 тис., або 5 відсотків загальної кількості кореспонденції Верховної Ради України.

За дев'ять місяців поточного року до Верховної Ради України надійшло 22,7 тис. звернень з питань діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України. Кожне друге звернення цього тематичного спрямування містило відгуки щодо діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні, кожне четверте – про діяльність народних депутатів України, кожне дев'яте стосувалося законотворчого процесу у Верховній Раді України.

У зверненнях до Верховної Ради України залишаються актуальними питання праці і заробітної плати – 16718; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 16057; діяльності центральних органів виконавчої влади – 12246; комунального господарства – 11840; житлової політики – 11395; фінансової, податкової, митної політики – 9851; діяльності органів місцевого самоврядування – 8835; діяльності підприємств та установ – 8578; екології та природних ресурсів – 7433; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 6893; охорони праці та промислової безпеки – 6888; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 6811 тощо.

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, в яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

Управління з питань звернень громадян

Апарату Верховної Ради України